ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

>
รหัส SMIS ชื่อโรงเรียน
31012006 กนกศิลป์พิทยาคม
31012001 บุรีรัมย์พิทยาคม
31042007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
31012003 บัวหลวงวิทยาคม
31022001 กระสังพิทยาคม
31022012 พลับพลาชัยพิทยาคม
31032014 ตาจงพิทยาสรรค์
31012008 หนองตาดพิทยาคม
31012005 สองห้องพิทยาคม
31032017 ปะคำพิทยาคม
31012014 เมืองแฝกพิทยาคม
31032019 ห้วยหินพิทยาคม
31022013 ห้วยราชพิทยาคม
31012010 ธารทองพิทยาคม
31022006 บ้านบุวิทยาสรรค์
31032002 สิงหวิทยาคม
31012009 กลันทาพิทยาคม
31032003 นางรองพิทยาคม
31032011 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
31042005 พุทไธสง
31032021 สามัคคีพิทยาคม
31012013 จตุราษฎร์พิทยาคม
31042011 สตึก
31042002 ตูมใหญ่วิทยา
31042015 แคนดงพิทยาคม
31012007 สวายจีกพิทยาคม
31022007 ไพศาลพิทยาคม
31012015 ทะเมนชัยพิทยาคม
31032010 หนองกี่พิทยาคม
31032012 ร่วมจิตต์วิทยา
31012016 ชำนิพิทยาคม
31022003 ชุมแสงพิทยาคม
31022009 แสลงโทนพิทยาคม
31042001 คูเมืองวิทยาคม
31012002 ภัทรบพิตร
31022005 ประโคนชัยพิทยาคม
31032004 ทุ่งแสงทองพิทยาคม
31032005 พิมพ์รัฐประชาสรรค์
31042012 นาโพธิ์พิทยาคม
31022004 สูงเนินพิทยาคม
31012012 ตลาดโพธิ์พิทยาคม
31022010 บ้านกรวดวิทยาคาร
31022002 ลำดวนพิทยาคม
31042013 อุดมอักษรพิทยาคม
31042016 ดงพลองพิทยาคม
31022011 โนนเจริญพิทยาคม
31032016 ไทยเจริญวิทยา
31032022 ร่มเกล้า บุรีรัมย์
31042010 ร่อนทองพิทยาคม
31042008 สะแกพิทยาคม
31032013 ละหานทรายวิทยา
31042006 เมืองแกพิทยาคม
31012011 ลำปลายมาศ
31022008 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
31032023 พนมรุ้ง
31042014 กู่สวนแตงพิทยาคม
31032020 โนนสุวรรณพิทยาคม
31032006 เหลืองพนาวิทยาคม
31012004 พระครูพิทยาคม
31032001 นางรอง
31032018 หนองหงส์พิทยาคม
31032015 ละหานทรายรัชดาภิเษก
31042009 สมเสม็ดวิทยา
31042003 มัธยมพรสำราญ
31012017 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
31032007 ถนนหักพิทยาคม
3103 AMSS++ สพม.32

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน